การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2556 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โล่รางวัล และเงินทุนการศึกษากว่า 58,000 บาท ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  มีการระดมความคิด การวางแผน การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยพิธี เปิด-ปิด จัดขึ้นที่ ห้องประชุม 10301 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ทั้งนี้การสร้างโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม เป็นรูปแบบหนึ่งของโครงสร้างจำลอง ที่ผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันจำต้องนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาเข้ามาออกแบบ และดำเนินการประกอบโครงสร้าง โดยกำหนดเป้าหมายให้โครงสร้างที่สร้างจะต้องสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด โดยมีระยะโก่งตัวของโครงสร้างไม่เกินที่กำหนดไว้ ทำให้เห็นถึงสภาวะการวิบัติจริงของโครงสร้าง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในด้านการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้าง โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเริ่มต้นจากการศึกษากฎ กติกาในการแข่งขัน ดำเนินการวางแผนงาน วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง วางแผนการก่อสร้างและก่อสร้างโครงสร้าง ตลอดจนมีการพิจารณาด้านความประหยัดในการใช้วัสดุ และระยะเวลาในการก่อสร้างเพื่อให้ได้ลักษณะรูปแบบของโครงสร้างที่มีเสถียรภาพ มั่นคง แข็งแรง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
Advertisements
Categories: Uncategorized | ป้ายกำกับ: ,, | ใส่ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: