สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 12 กลุ่ม : 25 สิงหาคม 2556

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ดำเนินงานภายใต้ชื่อ “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ” จัดทำกรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 12 กลุ่มเรื่อง เพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี2557 ดังนี้  (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ)
1. ข้าวเพื่อการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม

2. มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่า

3. ยางพาราเพื่อเพิ่มรายได้

4. ปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนการผลิต

5. การเพิ่มมูลค่าอ้อยและน้ำตาล

6. สมุนไพรไทย

7. การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้

8. โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อลดต้นทุนการผลิต

9. สานเกลียวคู่นวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย

10. สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง

11. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้

12. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

13. การแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มประสิทธิภาพ (จะประกาศกรอบการวิจัยในเดือน กันยายน 2556 )

อ่านเพิ่มเติม

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | ป้ายกำกับ: | ใส่ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: